lang['product']['f_intro_to_friend']?>

Mã số : 2X25mm2

Sản phẩm : Dây điện 2 lõi đồng bọc PVC 450/750V 2cX7s /0,67

Giá : 0 VNĐ

Mã bảo vệ : (*)