lang['product']['f_intro_to_friend']?>

Mã số : 3X40mm2

Sản phẩm : Dây điện 3 lõi đồng bọc PVC 450/750V 3cX7s /0,85

Giá : 0 VNĐ

Mã bảo vệ : (*)