lang['product']['f_intro_to_friend']?>

Mã số : ACS355

Sản phẩm : Biến tần ABB ACS355-03E-07A5-2 1.5kW 2HP 3 Pha 220V

Giá : 0 VNĐ

Mã bảo vệ : (*)