lang['product']['f_intro_to_friend']?>

Mã số : ACS355

Sản phẩm : Biến tần ABB ACS355-03E-46A2-2 11kW 15HP 3 Pha 220V

Giá : 0 VNĐ

Mã bảo vệ : (*)