lang['product']['f_intro_to_friend']?>

Mã số : FR-D740-7,5K

Sản phẩm : Biến Tần Mitsubishi FR-D740 7,5KW 3P 16A 380-480VAC

Giá : 0 VNĐ

Mã bảo vệ : (*)