Tư vấn - hỏi đáp

Sản phẩm thế nào thì sẽ được bảo hành?
Nguyễn Văn A - nguyena@gmail.com - 10:12 - 29/09/2015
Trả lời:
Các sản phẩm mua tại LMS VN đều được hỗ trợ bảo hành tại tất cả các showroom trên toàn quốc, Quý khách có thể mang sản phẩm cùng hóa đơn đến các Showroom khác nhau của LMS VN để được nhân viên kĩ thuật kiểm tra và hỗ trợ bảo hành giúp.
Sản phẩm thế nào thì sẽ được bảo hành?
Nguyễn Văn A - nguyena@gmail.com - 10:11 - 29/09/2015
Trả lời:
Chính sách giao nhận hàng của công ty như thế nào?
Nguyễn Văn A - nguyena@gmail.com - 10:11 - 29/09/2015
Trả lời:
Tôi cần xuất hóa đơn đỏ cho sản phẩm thì cần những chứng từ gì?
Nguyễn Văn A - nguyena@gmail.com - 10:11 - 29/09/2015
Trả lời:
Tôi cần tham khảo chính sách bảo mật của công ty?
Nguyễn Văn A - nguyena@gmail.com - 10:11 - 29/09/2015
Trả lời:
Tôi cần xuất hóa đơn đỏ cho sản phẩm thì cần những chứng từ gì?
Nguyễn Văn A - nguyena@gmail.com - 10:10 - 29/09/2015
Trả lời:
Tôi cần tham khảo chính sách bảo mật của công ty?
Nguyễn Văn A - nguyena@gmail.com - 10:10 - 29/09/2015
Trả lời:
Chính sách giao nhận hàng của công ty như thế nào?
Nguyễn Văn A - nguyena@gmail.com - 10:05 - 29/09/2015
Trả lời:
Các sản phẩm mua tại LMS VN đều được hỗ trợ bảo hành tại tất cả các showroom trên toàn quốc, Quý khách có thể mang sản phẩm cùng hóa đơn đến các Showroom khác nhau của LMS VN để được nhân viên kĩ thuật kiểm tra và hỗ trợ bảo hành giúp.
Tôi muốn hỏi về chính sách bảo hành của công ty?
Nguyễn Văn A - nguyena@gmail.com - 10:04 - 29/09/2015
Trả lời:
Các sản phẩm mua tại LMS VN đều được hỗ trợ bảo hành tại tất cả các showroom trên toàn quốc, Quý khách có thể mang sản phẩm cùng hóa đơn đến các Showroom khác nhau của LMS VN để được nhân viên kĩ thuật kiểm tra và hỗ trợ bảo hành giúp.
Xin cảm ơn