Máy cắt không khí LS (ACB)

Máy cắt không khí ACB hiệu LS

Máy cắt không khí ACB hiệu LS

Thương hiệu máy cắt không khí ACB LS hiện nay được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam như sau: Metasol AN-06D3-06H, AN-08D3-08H, AN-10D3-10H, AN-13D3-13H, AN-16D3-16H, AS-20E3-20H, AS-25E3-25H, AS-32E3-32H, AS-40E3-40H, AS-50F3-50H.

Các dòng máy cắt không khí LS hiện nay thường ký hiệu chữ đầu tiên là AN và AS và sử dụng chủ yếu là các dòng máy 3 pha, 4 pha.

may-cat-khong-khi-ls

Dưới đây là các dòng máy cắt không khí LS tại Thiên Lộc Phát:

AS-63G4-63H: máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 6300A, 120kA, kiểu cố định (Fixed)

AS-50F4-50H: máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 5000A, 100kA, kiểu cố định (Fixed)

AS-40F4-40H: máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 4000A, 100kA, kiểu cố định (Fixed)

AS-40E4-40H: máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 4000A, 85kA, kiểu cố định (Fixed).

AS-32E4-32H: máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 3200A, 85kA, kiểu cố định (Fixed).

AS-25E4-25H: máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 2500A, 85kA, kiểu cố định (Fixed).

AS-20E4-20H: máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 2000A, 85kA, kiểu cố định (Fixed).

AN-16D4-16H: máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 1600A, 65kA, kiểu cố định (Fixed).

AN-13D4-13H: máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 1250A, 65kA, kiểu cố định (Fixed).

AN-10D4-10H : máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 1000A, 65kA, kiểu cố định (Fixed).

AN-08D4-08H : máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 800A, 65kA, kiểu cố định (Fixed).

LS-AN-06D4-06H : máy cắt không khí 4P (ACB 4P), 630A, 65kA, kiểu cố định (Fixed).

LS AS-63G3-63H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 6300A, 120kA, kiểu cố định (Fixed).

LS AS-50F3-50H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 5000A, 100kA, kiểu cố định (Fixed).

LS AS-40E3-40H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 4000A, 85kA, kiểu cố định (Fixed).

LS AS-32E3-32H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 3200A, 85kA, kiểu cố định (Fixed).

LS AS-25E3-25H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 2500A, 85kA, kiểu cố định (Fixed)

LS AS-20E3-20H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 2000A, 85kA, kiểu cố định (Fixed).

LS AN-16D3-16H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 1600A, 65kA, kiểu cố định (Fixed).

LS AN-13D3-13H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 1250A, 65kA, kiểu cố định (Fixed)

LS AN-10D3-10H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 1000A, 65kA, kiểu cố định (Fixed).

AN-08D3-08H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 800A, 65kA, kiểu cố định (Fixed).

LS AN-06D3-06H : máy cắt không khí 3P (ACB 3P), 630A, 65kA, kiểu cố định (Fixed).

Người viết : admin